KUD Kefeide

O društvu

Kulturno umetniško društvo (KUD) Kefeide je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so ljubitelji glasbe in se združujejo zaradi skupnih interesov v kulturno umetniški dejavnosti, izmenjavi izkušenj in strokovnih informacij z glasbenega področja ter ohranjanja in razširjanja glasbene kulture.

KUD Kefeide je bilo na pobudo ustanovnih članov ustanovljeno decembra 2022 z namenom, da združuje in povezuje glasbene, literarne, likovne in druge ustvarjalce. Ključna cilja društva sta ustvarjanje in založništvo avtorske glasbe ter organizacija in izvedba javnih dogodkov na različnih področjih umetnosti.

Sedež društva je v Velenju, vendar društvo deluje na območju celotne Slovenije.

O imenu

Kefeide so vrsta zvezd, ki periodično spreminjajo svoj izsev. Ker je njihov izsev povezan s frekvenco utripanja, v astronomiji igrajo pomembno vlogo pri določanju razdalj. Svoje ime so dobile po ozvezdju Kefej, v katerem so odkrili prvo spremenljivko te vrste.

Ime Kefeide smo izbrali, ker je eden od ciljev društva tudi ozaveščanje, izobraževanje in raziskovanje na področju ljubiteljske znanosti s poudarkom na akustiki, fiziki in astronomiji ter povezovanje teh področij s kulturo. Pričakujemo, da se bo, podobno kot je to pri kefeidah, tudi aktivnost našega društvo skozi čas spreminjala, kljub temu pa upamo, da bo s svojim delom prispevalo pomemben kamenček v mozaik kulture v svojem okolju.