Se listje v ognjene odtenke obarva,
objemu se vetra nato prepusti;
Morda pa kateri po zraku prijadra
pred vrata široko odprtih kleti?

(F)Letna flavta
12 skladbic za flavto in klavir
Oktober

flavta: Agata Gojkošek
klavir: Zala Pušnik
posnetki: Miha Koren
avtorici glasbe: Agata Gojkošek in Zala Pušnik
avtor pesmi: Ambrož Kvartič
avtorica ilustracije: Jelka Kvartič

Kulturno umetniško društvo Kefeide
www.kefeide.si
info@kefeide.si

januar 2023