3-stavčna skladba za kvartet flavt

Trije konci tedna v družbi štirih flavt

Avtorica: Agata Gojkošek
Založnik: KUD Kefeide  

Skladba nas v družbi štirih flavt odpelje skozi tri konce tedna, ki jih preživimo na morju (Konec tedna na obali), doma (Deževen konec tedna) in v gorah (Konec tedna v gorah). Vsak od stavkov opisuje dogajanje in doživetja, ki jih ponujata narava in domače okolje. Zvočno slikanje pojavov je ponekod očitno in nezgrešljivo (npr. budilka, film), spet drugod pa zelo subtilno. Trije karakterno zelo različni stavki se lepo dopolnjujejo in zaokrožujejo skladbo v smiselno celoto.

Skladba je po težavnosti zahtevnejša, primerna za srednjo oz. višje razrede nižje glasbene šole.

Konec tedna na obali

Deževen konec tedna

Konec tedna v gorah

Predogled zbirke