Cel kup je začetkov na večnem kolesu
in vsak ima smisel in bistvo in smoter;
so časi, ko zunaj se vdajamo plesu,
in časi, ko vsi bomo malo bolj – noter.

(F)Letna flavta
12 skladbic za flavto in klavir
September

flavta: Agata Gojkošek
klavir: Zala Pušnik
posnetki: Miha Koren
avtorici glasbe: Agata Gojkošek in Zala Pušnik
avtor pesmi: Ambrož Kvartič
avtorica ilustracije: Jelka Kvartič

Kulturno umetniško društvo Kefeide
www.kefeide.si
info@kefeide.si

januar 2023