Po svetu, ki skriva ga bela zavesa,
počasi, v tišini sprehaja se Mraz.
»Še malo počivajte, ljuba drevesa.
Vi tudi, ljudje – za vse bo še čas ...«

(F)Letna flavta
12 skladbic za flavto in klavir
Januar

flavta: Agata Gojkošek
klavir: Zala Pušnik
posnetki: Miha Koren
avtorici glasbe: Agata Gojkošek in Zala Pušnik
avtor pesmi: Ambrož Kvartič
avtorica ilustracije: Jelka Kvartič

Kulturno umetniško društvo Kefeide
www.kefeide.si
info@kefeide.si

januar 2023