Dvorana Glasbene šole »Risto Savin« Žalec, 23. 1. 2023, 19:00

(F)Letna flavta

predstavitev avtorske zbirke 12 skladb za flavto in klavir

Na koncertu so ustvarjalci predstavili zbirko skladbic za flavto in klavir avtoric Agate Gojkošek in Zale Pušnik. 12 skladb je naslovljenih z imeni mesecev, zvočno pa slikajo dogodke iz narave, vremenske pojave in vzdušje, značilno za posamezni mesec. V zbirki se skladbe prepletajo s pesmicami Ambroža Kvartiča in ilustracijami Jelke Kvartič.